إمام مبر ز اشتهر بالاعتناء بالمناسبات

Jul 19, 2021 · پر کن ز داغ کرببلا این پیاله را ای باغبان ساقه شکسته به ما بگو داری به باغ سینه غم چند لاله را Aug 15, 2021 · محل دفن امام صادق (ع) قبرستان بقيع در مدينه می باشد. حضرت علي براي بقاي دين مامور به صبر بود

2023-01-31
    ع القدرات تقدر تحميل
  1. مواقع صديقة
  2. Oct 14, 2018 · پاسخ اجمالی