همیشه قناعت داشته باشید و همیشه صبور باشید urdu translation

و زنبور میداند که گل . گلهای رنگارنگ » شمارهٔ ۱۷۳ » (سه گاه) (۲۴:۲۵ - ۰۰:۰۰) نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: مرضیه سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: ای ساکن جان من آخر تو کجا رفتی

2023-01-29
    حرف ط ايمن سويد
  1. نهاد: الله، کارشان
  2. شب چراغ و رهنمای جان من
  3. سوزِ دلی دارم که می گیرد قرارت را